dr MIROSŁAW NATANEK

Historyk (UJ) i europeista (studia na Universitée Paul Valéery Montpellier III). Adiunkt w Instytucie Stu- diów Europejskich UJ. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na historii integracji europejskiej i jej samorządowym wymiarze oraz na międzynarodowej współpracy europej- skich samorządów lokalnych. Szczególnym obszarem badawczym jest również dla niego działalność Rady Europy, gdzie dwukrotnie odbył staże badawcze. W tych dziedzinach jest autorem kilkunastu rozdziałów w pracach zbiorowych oraz artykułów naukowych (również w językach obcych). Jako współpracownik Instituto di Sociologia Internazionale di Gorizia (ISIG) jest również współautorem raportów eksperckich dla Rady Europy. Wielokrotny stypendysta Programów Erasmus i CEEPUS oraz stypendysta The Ryoichi Sasakawa Foundation. Wykładowca i visiting professor m.in. na Université Catholique Louvain-la-Neuve (Belgia), Univerzita Mateja Bela, Banska Bystrica (Słowacja), Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest (Węgry), Univerzita Palackého, Olomouc (Czechy) i Technische Univeristät Chemnitz (Niemcy). Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich i Prezes jego krakowskiego oddziału.

POBIERZ WERSJĘ PL

POBIERZ WERSJĘ EN

Zielona księgi pt. Znaczenie współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej i Inicjatywy Trójmorza dla polskiej polityki zagranicznej jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Fundacji Lepsza Polska. Utwór powstał w ramach konkursu „Dyplomacja publiczna 2021”. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.