Regionalna pozycja Polski w czasach globalnych napięć i rywalizacji – wyzwania dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego

Projekt ma dwa cele: po pierwsze popularyzację programu polskiego przewodnictwa w OBWE w 2022 r., jego znaczenia dla pozycji międzynarodowej Polski. Po drugie, celem projektu jest promocja roli Polski jako inicjatora współpracy gospodarczej i w dziedzinie bezpieczeństwa z innymi krajami w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w obliczu zagrożeń hybrydowych płynących ze strony Białorusi i Rosji.

Raport

Podsumowanie polskiego przewodnictwa w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 2022.

Publikacja będzie przedstawiała w pierwszej części wywiady z dyplomatami oraz przedstawicielami MSZ odpowiedzialnymi za realizację działań polskiego przewodnictwa w OBWE w trzech wymiarach: polityczno-wojskowym, ludzkim oraz ekonomiczno-środowiskowym. W drugiej części zamieszczone będą analizy eksperckie podsumowujące, co i jak udało się Polsce dokonać w każdym z trzech wymiarów funkcjonowania OBWE w 2022 r.

Visegard.pl Academy

Cykl szkoleń online adresowanych do młodych ludzi z krajów Grupy Wyszehradzkiej i

Europy Wschodniej w dziedzinach: Społeczeństwo, Dyplomacja i Bezpieczeństwo.

Tematyka poruszana w programie Szkoły dotyczy przede wszystkim bieżących zagadnień i problemów w regionach, a także kluczowych wyzwań kulturowych i cywilnych stojących dziś przed społeczeństwami Europy Środkowo-Wschodniej.

Gra decyzyjna

Dyplomacja wielostronna Polski w ramach Organizacji Współpracy i Bezpieczeństwa

W ramach projektu zostanie przygotowany scenariusz gry decyzyjnej przeznaczonej do celów dydaktycznych, która symulować będzie rozmowy i podejmowanie decyzji na najwyższym szczeblu politycznym państw w ramach OBWE.

Beneficjentami projektu będą eksperci i pracownicy naukowi z zakresu nauk politycznych i stosunków międzynarodowych w krajach bałtyckich (z szczególnym uwzględnieniem Litwy), krajów grupy wyszehradzkiej oraz Wielkiej Brytanii zajmujący się Polską oraz Europą Środkowo-Wschodnią, krajami OBWE, w tym także kadra oraz studenci Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie.

Visegrad.pl Academy skierowana będzie do młodych ludzi z krajów Grupy Wyszehradzkiej i Europy Wschodniej (studenci I, II i III roku kierunków – politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, ekonomia) oraz licealistów.