dr BŁAŻEJ SAJDUK

politolog i historyk myśli politycznej, adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego UJ. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół etycznych i społecznych wymiarów wykorzystania najnowszych technologii (w tym zwłaszcza 5G i AI) oraz analizy politycznej. Autor monografii oraz kilkudziesięciu ekspertyz, opracowań, artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu współczesnej politologii i stosunków międzynarodowych oraz dydaktyki akademickiej i polskiej myśli politycznej.

POBIERZ WERSJĘ PL

POBIERZ WERSJĘ EN

Zielona księgi pt. Znaczenie współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej i Inicjatywy Trójmorza dla polskiej polityki zagranicznej jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Fundacji Lepsza Polska. Utwór powstał w ramach konkursu „Dyplomacja publiczna 2021”. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.