Podsumowanie polskiego przewodnictwa w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 2022.

Publikacja będzie przedstawiała w pierwszej części wywiady z dyplomatami oraz przedstawicielami MSZ odpowiedzialnymi za realizację działań polskiego przewodnictwa w OBWE w trzech wymiarach: polityczno-wojskowym, ludzkim oraz ekonomiczno-środowiskowym. W drugiej części zamieszczone będą analizy eksperckie podsumowujące, co i jak udało się Polsce dokonać w każdym z trzech wymiarów funkcjonowania OBWE w 2022 r.

POBIERZ WERSJĘ POLSKĄ
DOWNLOAD ENG