dr hab. MONIKA ŚLUFIŃSKA, prof. UJ

politolożka i historyczka, kieruje Zakładem Komunikowania Politycznego i Polityki Medialnej w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się między innymi problematyką mediów i komunikowania politycznego. Jest autorką publikacji z zakresu powszechnej i polskiej historii myśli politycznej i najnowszej historii społecz- no-politycznej.

POBIERZ WERSJĘ PL

POBIERZ WERSJĘ EN

Zielona księgi pt. Znaczenie współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej i Inicjatywy Trójmorza dla polskiej polityki zagranicznej jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Fundacji Lepsza Polska. Utwór powstał w ramach konkursu „Dyplomacja publiczna 2021”. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.