dr AGNIESZKA NITSZKE

Adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania naukowe: integracja europejska, w tym polityki europejskie i insty- tucje UE, a także partie polityczne i ich wpływ na proces decyzyjny. Autorka monografii: Zasada federalizmu w państwach niemieckojęzycznych (2013) oraz System agencji UE (2017) oraz serii artykułów poświęconych integracji europejskiej i partiom politycznym. W latach 2016-2019 była członkiem zespołu realizującego grant Jean Monnet Chair dla Prof. Janusza Węca European Union in Crisis: What’s Wrong and How to Fix It. Członek Team Europe Polska.

POBIERZ WERSJĘ PL

POBIERZ WERSJĘ EN

Zielona księgi pt. Znaczenie współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej i Inicjatywy Trójmorza dla polskiej polityki zagranicznej jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Fundacji Lepsza Polska. Utwór powstał w ramach konkursu „Dyplomacja publiczna 2021”. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.