dr ADAM KIRPSZA

doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Adiunkt w Katedrze Studiów nad Procesami Integracyjnymi w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Autor ok. 50 publikacji oraz ekspertyz, m.in. dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. W 2016 r. opublikował w Wydawnictwie Naukowym Scholar monografię pt. „Jak negocjować w Brukseli? Proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej”. Od 2021 r. w ramach grantu NCN OPUS realizuje Projekt pt. Determinanty oraz opłacalność współpracy państw w ramach Grupy Wyszehradzkiej w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej (EUVIS).

POBIERZ WERSJĘ PL

POBIERZ WERSJĘ EN

Zielona księgi pt. Znaczenie współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej i Inicjatywy Trójmorza dla polskiej polityki zagranicznej jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Fundacji Lepsza Polska. Utwór powstał w ramach konkursu „Dyplomacja publiczna 2021”. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.